ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 ก.ค. 2564
72 สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
22 มิ.ย. 2564
73 สรุปสถิติการบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 มิ.ย. 2564
74 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 มิ.ย. 2564
75 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 มิ.ย. 2564
76 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 พ.ค. 2564
77 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง กำหนดสถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 พ.ค. 2564
78 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง นโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 พ.ค. 2564
79 ระชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 พ.ค. 2564
80 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40