ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 ธ.ค. 2558
252 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 ธ.ค. 2558
253 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
25 พ.ย. 2558
254 ขยายเวลารับสมัครการประกวด โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
23 พ.ย. 2558
255 หลักเกณฑ์การประกวดกระทงโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 พ.ย. 2558
256 หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
12 พ.ย. 2558
257 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 พ.ย. 2558
258 ประกาศ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์หมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 ต.ค. 2558
259 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
15 ต.ค. 2558
260 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40