ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
226
15 ก.ย. 2557
272 งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
06 ก.ย. 2557
273 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
03 ก.ย. 2557
274 งบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
03 ส.ค. 2557
275 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
260
16 ก.ค. 2557
276 งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
04 ก.ค. 2557
277 งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
06 มิ.ย. 2557
278 เอกสาร รณรงค์ป้องกันอัคคีภัยการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
15 เม.ย. 2557
279 งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 เม.ย. 2557
280 ประกาศ รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
330
27 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40