ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปสถิติการบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 พ.ย. 2564
42 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ต.ค. 2564
43 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-06 จากสาย กม. ที่ 1+850 ถึงสาย กม. 2+435 บ้านสระโด หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ต.ค. 2564
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ต.ค. 2564
45 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
18 ต.ค. 2564
46 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 ต.ค. 2564
47 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต. หูล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ต.ค. 2564
48 สรุปสถิติการบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 ต.ค. 2564
49 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ต.ค. 2564
50 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40