ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 พ.ย. 2562
182 ประกาศ งดเว้นการเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
06 พ.ย. 2562
183 สรุป สถิติการบริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 พ.ย. 2562
184 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการของ อบต. หูล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
31 ต.ค. 2562
185 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ต.ค. 2562
186 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมการเตรียมเข้ารับการฝึกกิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 ต.ค. 2562
187 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 ต.ค. 2562
188 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
21 ต.ค. 2562
189 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 ต.ค. 2562
190 รายงายผลการตรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40