ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
21 ธ.ค. 2563
112 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 ธ.ค. 2563
113 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ธ.ค. 2563
114 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
27 พ.ย. 2563
115 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.182-15 สายชลประทาน 2 หมู่ที่ 4 และรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-12 สายสองพี่น้องเหนือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 พ.ย. 2563
116 สรุป สถิติการบริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
10 พ.ย. 2563
117 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ต.ค. 2563
118 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 ต.ค. 2563
119 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
15 ต.ค. 2563
120 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
15 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40