ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หูล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 ต.ค. 2560
222 แผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 (ก.ค. 60 - ก.ย. 60) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
06 ต.ค. 2560
223 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.หูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ก.ย. 2560
224 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
26 ก.ย. 2560
225 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 ก.ย. 2560
226 รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 ส.ค. 2560
227 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.หูล่อง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 ส.ค. 2560
228 แผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 2 ตั้งแต่เมษายน 2560 - มิถุนายน 60) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 ก.ค. 2560
229 รายงานสรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์และการทุจริต ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ก.ค. 2560
230 ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมโครงการ อบต.หูล่องร่วมใจ ลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน (กิจกรรมการลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40