ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 ก.พ. 2565
22 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 ก.พ. 2565
23 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ก.พ. 2565
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต. หูล่อง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 ม.ค. 2565
25 ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ. ..... และร่างประมวลกฎหมาย อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
40
26 ม.ค. 2565
26 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ม.ค. 2565
27 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ม.ค. 2565
28 รายงานสรุปผลและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ม.ค. 2565
29 สรุปสถิติการบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 ม.ค. 2565
30 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40