ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 เม.ย. 2564
82 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลหูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 เม.ย. 2564
83 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของ อบต. หูล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 เม.ย. 2564
84 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 เม.ย. 2564
85 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 เม.ย. 2564
86 สรุปสถิติการบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 เม.ย. 2564
87 ประกาศ อบต.หูล่อง เรื่อง การตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. หูล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 เม.ย. 2564
88 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 มี.ค. 2564
89 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 มี.ค. 2564
90 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40