ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 ก.พ. 2563
172 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีทำขนมลาแห่งเดียวของประเทศไทยในหมู่บ้านขนมลาบ้านหอย ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 ก.พ. 2563
173 สรุป สถิติการบริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ก.พ. 2563
174 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 ม.ค. 2563
175 สรุป สถิติการบริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 ม.ค. 2563
176 การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของ อบต. หูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ธ.ค. 2562
177 แผนปฏิบัติงานออกให้บริการสำรวจและรับเอกสาร ประกอบการยื่นประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
09 ธ.ค. 2562
178 สรุป สถิติการบริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ธ.ค. 2562
179 โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 พ.ย. 2562
180 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต. หูล่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
12 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40