ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.1 182-06 จากสาย กม.ที่ 1+850 ถึงสาย กม.ที่ 2+435 บ้านสระโด หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 พ.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ก.ย. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.182-24 สายชลประทานเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.182-34 สายชลประทานบางดาน หมู่ที 7 บ้านปากตรง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ก.ย. 2564
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 182-13 สายประชาสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านปากตรง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 มี.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านขนมลาหอยราก (ศูนย์สินค้า OTOP) โดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสุขุม หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 มี.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-16 สายบางซอย - บางดาน หมู่ที่ 3 บ้านบางซอย ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 ก.พ. 2564
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-13 สายประชาสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านปากตรง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 ก.พ. 2564
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านขนมลาบ้านหอยราก (ศูนย์สินค้า OTOP) โดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสุขุม หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28