ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 5ื บ้านสระโด ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 เม.ย. 2563
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ นศ.ถ. 182-11 สายคลองมัน หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 เม.ย. 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-15 สายชลประทาน 2 หมู่ที่ 4 และรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-12 สายสองพี่น้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 เม.ย. 2563
4 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-15 สายชลประทาน 2 หมู่ที่ 4 และรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-12 สายสองพี่น้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 เม.ย. 2563
5 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-15 สายชลประทาน 2 หมู่ที่ 4 และรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-12 สายสองพี่น้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 เม.ย. 2563
6 ประกาศ อบต.หูล่อง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 เม.ย. 2563
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 มี.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-13 สายประชาสามัคคี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 มี.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-38 สายในไร่ - อนามัย ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 มี.ค. 2562
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26