ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 พ.ย. 2564
3 สรุปสถิติการบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ต.ค. 2564
5 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 182-06 จากสาย กม. ที่ 1+850 ถึงสาย กม. 2+435 บ้านสระโด หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ต.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ต.ค. 2564
9 สรุปสถิติการบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ต.ค. 2564
10 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36