ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 เม.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 เม.ย. 2563
3 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่องการขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 เม.ย. 2563
4 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 เม.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 เม.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
10 เม.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 เม.ย. 2563
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 เม.ย. 2563
10 ประกาศ อบต. หูล่อง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23