ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 พ.ย. 2562
2 ประกาศ งดเว้นการเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 พ.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ต.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมการเตรียมเข้ารับการฝึกกิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ต.ค. 2562
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ต.ค. 2562
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ต.ค. 2562
7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 ส.ค. 2562
8 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 ส.ค. 2562
9 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ส.ค. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21